Home Internet Meest gestelde vragen over cybercrimeverzekeringen

Meest gestelde vragen over cybercrimeverzekeringen

by Rob
cybercrimeverzekeringen

Cybercrime is een snel groeiende vorm van criminaliteit. Steeds meer verzekeringsmaatschappijen spelen daar handig op in door een cybercrimeverzekering aan te bieden. Dit roept de vraag op of deze maatschappijen een financieel voordeel uit internetcriminaliteit proberen te hacken of dat je echt wat hebt aan een verzekering voor schade door cyberincidenten. Om je een antwoord te geven op deze vragen zijn wij in het aanbod van dit soort verzekeringen gedoken. Je vindt hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over cybercrimeverzekeringen.

Wat is een cybercrimeverzekering?

Een cybercrimeverzekering is een verzekering tegen de gevolgen van cyberincidenten. 

Dit zijn dus criminele activiteiten die gericht zijn op een computer, een computernetwerk of een specifiek netwerkapparaat. Deze cyberincidenten kun je onderverdelen in criminele activiteiten die zich richten op computers en criminele activiteiten die gebruik maken van computers om andere misdrijven te plegen. Een veelvoorkomende vorm van cybercriminaliteit is phishing maar er zijn ook diverse andere vormen van internetcriminaliteit te benoemen. Je kunt hierbij onder andere denken aan e-mail en internet fraude, identiteitsfraude, diefstal van financiële- en betaalgegevens of afpersing op internet zoals ransom aanvallen en cyberspionage, 

Welke cybercrimeverzekeringen zijn er?    

Er zijn meerdere betrouwbare aanbieders die een cybercrimeverzekering. Doordat internetcriminaliteit een relatief vrij nieuw fenomeen is, merk je al snel in de praktijk dat dat de diverse aanbieders van verzekeringen een andere invulling geven aan deze term. Het is dus goed om voor jezelf een beeld te vormen, voor welke vormen van internetcriminaliteit je wilt verzekeren en welke maatschappijen hiervoor een passende polis hebben. Er zijn cybercrimeverzekeringen die zich richten op de particuliere markt en er is een aanbod dat zich meer richt op de professionele markt. Een cyberverzekering bestaat vaak uit meerdere onderdelen:

  • Het voorkomen, je kijkt samen met je verzekeraar naar de huidige risico’s en neem je waar nodig preventieve maatregelen.
  • Het herstellen, als je slachtoffer bent van cybercriminaliteit herstellen de experts de schade zo snel mogelijk.
  • Het vergoeden van de schade, je bent verzekerd voor eventuele schade als gevolg van cybercriminaliteit tot een maximumbedrag. 

Wat wordt er gedekt door een cybercrimeverzekering?

Zoals aangegeven is er een sterk verschil in aanbod van de diverse cybercrimeverzekeringen. Iedere verzekeringsmaatschappij biedt 24/7 hulp bij het herstel van verloren data. Daarnaast kun je bij specifieke verzekeringsmaatschappijen terecht als je getild bent door een webshop, slachtoffer bent van afpersing of als je het betaalde losgeld aan cybercriminelen door je verzekering wilt laten dekken. Als bedrijf is het goed om na te gaan bij welke maatschappij je jezelf kunt verzekeren voor het herstellen van bedrijfs- en klantgegevens, je misgelopen brutowinst als gevolg van cybercriminaliteit en als je bedrijf slachtoffer is van afpersing door internetcriminelen. De algemene stelregel is dat de duurdere polissen vaak een betere dekking hebben maar (zoals we vaker in dit artikel aangeven) een vergelijking loont in dit geval letterlijk! Voor de volledigheid is het ook goed om te vermelden dat een cybercrimeverzekering géén vervanging is voor een bedrijfsaansprakelijkheids- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Je moet een cybercrimeverzekering zien als een aanvulling op de genoemde verzekeringen. 

Hoeveel keren de verzekeringen uit?

Op de vraag hoeveel de verzekeringen uitkeren, is geen eenduidig antwoord te geven. Dit varieert immers sterk per verzekeringsmaatschappij. Het is goed om het aanbod ook op dit punt goed te vergelijken. Hou bij het in kaart brengen van je financiële plaatje ook rekening met het bedrag aan eigen risico wat je bij veel verzekeringsmaatschappijen in de polis is opgenomen. De meeste cyberverzekeringen kennen een hoog eigen risico.

Wordt de schade ook gedekt als je zelf geld hebt overgemaakt?

Nee, dit is bij vrijwel alle verzekeringen niet het geval. De schade wordt niet gedekt als je zelf geld naar de criminelen hebt overgemaakt zoals bij Whatsapp fraude het geval kan zijn. In dit geval wordt er ook niet gesproken over cybercrime maar over oplichting. 

Voegen cybercrimeverzekeringen echt iets toe?

De belangrijkste vraag die je in dit artikel beantwoordt wilt hebben, is uiteraard of een cybercrime verzekering echt iets toe voegt. Zoals je begrijpt is hier geen eenduidig antwoord op deze vraag te geven. Het hangt immers vooral af welke risico’s je denkt te lopen en hoe alert je zelf bent op deze risico’s. Los daarvan is de gemoedsrust die zo’n cybercrime verzekering ook wat waard. Daartegenover staan de gevolgen van de schade van internetcriminaliteit. Deze gevolgen kunnen echt groot zijn, zeker als je een bedrijf hebt. Naast de financiële schade moet je ook denken aan factoren als je integriteit en/of je imago. Als je weet dat vorig jaar meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer is geweest van enige vorm van cybercriminaliteit en dat het aantal gevallen snel groeit, kun je voor jezelf de conclusie trekken of een cybercrimeverzekering een toegevoegde waarde voor je is. 

You may also like

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt afmelden als u dat wilt. Accepteer Lees Meer